Mgr. Eva Tykalová
Narozena 1974
Advokátkou od 01. 11. 2000
Členka České advokátní komory č. osvědčení 8682
Jazyk: němčina, angličtina, italština, polština, chorvatština
E-mail: eva.tykalova@ktlegal.cz
Zaměření:
Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem
Obchodní právo
Medicínské právo
Rodinné právo 

 
 
JUDr. Jiří Kovanda
Narozen 1964
Advokátem od 15.07.1992
Člen České advokátní komory č. osvědčení 2019
Jazyk: angličtina, ruština
E-mail: jiri.kovanda@ktlegal.cz
Zaměření:
Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem
Obchodní právo
Právo konkursu a vyrovnání
Právo cenných papírů a kolektivního investování
 
   
JUDr. Jan Mach
Narozen 1954
Advokátem od 01.07.1996
Člen České advokátní komory č. osvědčení 2239
E-mail: jan.mach@ktlegal.cz
Zaměření:
Medicínské právo
Občanské právo – ochrana osobnosti
Obchodní právo