Advokátní kancelář Kovanda, Tykalová advokátní kancelář s.r.o. byla založena v r. 2000, již dříve však spolu její společníci spolupracovali v advokátní kanceláři Nykodým, Kovanda a spol. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech právních oborech a to jak v nesporné tak i sporné agendě.

Jejím základem je poskytování služeb zejména v oblasti občanského a obchodního práva, příprava právních analýz a stanovisek, zastupování klientů před soudy, správními a zastupitelskými orgány, jednotliví její partneři a spolupracující advokáti se však dále specializují i na oblasti práva spojené s převody nemovitostí, operacemi na kapitálovém trhu, s konkursním a vyrovnávacím řízením, výplatami náhrad za pojištěné vklady a dále například s oblastí medicinského práva.

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby spočívající zejména v

 • poskytování právních porad
 • sepisování dokumentů a listin, zejména smluv, včetně jejich posuzování a úprav
 • zpracovávání právních analýz a stanovisek
 • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR
 • zastupování před orgány státní správy, zastupitelskými a jinými orgány
 • zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami

Advokátní kancelář může v rámci poskytování komplexních služeb právní pomoci nabídnout i svoji dlouholetou spolupráci s řadou odborníků v souvisejících oborech, zejména s

 • auditory a daňovými poradci
 • exekutory
 • notáři
 • soudními znalci z oboru oceňování nemovitostí
 • soudními tlumočníky a překladateli

Advokátní kancelář poskytuje právní služby také v cizích jazycích

 • angličtině
 • němčině
 • polštině
 • ruštině